พิธีกรประจำรายการ

-คนไทย_A311.jpg

 

พี่ตุ๊กใหม่

 

ตุ๊กตา อุบลวรรณ บุญรอด

Facebook : https://www.facebook.com/ubonwan.boonrod?ref=ts&fref=ts

พี่ชินใหม่

 

ชิน ชินสุเวท เจตน์จำรัส

Facebook :  https://www.facebook.com/chin.jang.779?fref=ts

 

พี่เปิ้ลใหม่

 

เปิ้ล ชไมพร สิทธิวรนันท์

Facebook : https://www.facebook.com/chamaipornple.sitthiworanang?fref=ts

 

พี่ยุ่งใหม่

 

จอมยุ่ง ธนวินท์ ชุติมา

Facebook : https://www.facebook.com/Dj.JoRmYunG94efm?ref=ts&fref=ts

 

 

พี่ใหญ่ใหม่

ใหญ่ ศิระ แพทย์รัตน์

Facebook : https://www.facebook.com/sira.phaetratana?fref=ts

 

 

พี่ส้มใหม่

ส้ม สิชา ศรีทองสุขกุล

Facebook : https://www.facebook.com/sicha.theevil?ref=ts&fref=ts

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *